Raport ESPI 03/2018

Data: 26 marca 2018 Tytuł: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji FTI Profit S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 283/2018 w sprawie określenia dnia 3 kwietnia 2018 roku jako […]

Raport ESPI 02/2018

Data: 22 marca 2018 Tytuł: Umowa nabycia portfela wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2018 roku zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. portfel wierzytelności zasądzonych prawomocnymi nakazami zapłaty z klauzulami wykonalności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,2 […]

Raport ESPI 01/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Przyznanie dostępu do systemu ESPI. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. otrzymał dostęp do systemu ESPI w trybie Emitent ASO. W związku z powyższym Spółka […]

Raport EBI 1/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 19 marca 2018 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i […]