Raport ESPI 08/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej […]

Raport EBI 13/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej – pani Agnieszki Bieńkowskiej. Życiorys pana Artura Binkowskiego został udostępniony przez Spółkę raportem EBI nr 10/2018, natomiast pozostałe życiorysy […]

Raport EBI 14/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FTI PROFIT S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby: – pana Łukasza Wasilewskiego i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa […]

Raport EBI 11/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd FTI […]

Raport EBI 12/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej: 1) Tomasza Jandułę, 2) Mateusza Jandułę, 3) Ryszarda Wasilewskiego, 4) Artura Binkowskiego, 5) Agnieszkę Bieńkowską. Kadencja powołanych […]

Raport EBI 10/2018

Data: 13 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 r. na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie w drodze kooptacji do wymaganego statutem składu Rady Nadzorczej minimum 5 członków. Kadencja […]

Raport ESPI 07/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport EBI 9/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport EBI 8/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: […]

Raport ESPI 06/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: […]