Raport ESPI 13/2018

Data: 29 października 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 13,9 mln złotych w liczbie 320 sztuk. Nabycie pakietu wierzytelności zostanie […]

Raport ESPI 12/2018

Data: 11 października 2018 Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 8 października 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki oraz karty płatnicze) o łącznej wartości […]

Raport ESPI 11/2018

Data: 9 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane […]

Raport EBI 17/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane […]

Raport ESPI 10/2018

Data: 9 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej także „ksh”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. […]

Raport EBI 16/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej także „KSH”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego […]

Raport ESPI 09/2018

Data: 8 października 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki oraz karty płatnicze) o łącznej wartości wynoszącej 416 tys. złotych w stosunku do 6.880 dłużników. Nabycie pakietu wierzytelności […]