Raport ESPI 18/2019

Data: 31 maja 2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: […]

Raport EBI 07/2019

Data: 31 maja 2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: […]

Raport EBI 06/2019

Data: 31 maja 2019 Tytuł: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok, które z przyczyn technicznych nie zostało dołączone do raportu rocznego EBI nr 5/2019. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.6.1 pkt 7 Załącznika […]

Raport EBI 05/2019

Data: 30 maja 2019 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załącznik: Sprawozdanie finansowe FTI Profit Spółka Akcyjna 2018 Osoby […]

Raport EBI 04/2019

Data: 17 maja 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku podpisana została umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4239. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania […]

Raport ESPI 17/2019

Data: 16 maja 2019 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej […]

Raport EBI 03/2019

Data: 14 maja 2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: FTI Profit S.A. raport […]