Raport EBI 14/2019

Data: 14 sierpień 2019 Tytuł: Zmiany w składzie Zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 r. uchwałami Rady Nadzorczej odwołano p. Łukasza Wasilewskiego z funkcji prezesa zarządu, powołując na to stanowisko p. Wojciecha Rygułę dotychczasowego wiceprezesa zarządu. Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje wymagane §10 pkt 20 Załącznika […]

Raport EBI 12/2019

Data: 12 lipiec 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 10/2019, przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej – pani Anety Kowalskiej oraz Joanny Ryguły. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki: CV Aneta […]

Raport EBI 11/2019

Data: 06 lipiec 2019 Tytuł: Powołanie członka zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem 5 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu pana Bogdana Dzimirę na wspólną kadencję, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. W załączeniu życiorys […]

Raport EBI 15/2019

Data: 14 listopada 2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: FTI Profit S.A. raport […]