Raport ESPI 30/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie […]

Raport ESPI 29/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31. sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Ryszarda Wasilewskiego. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Podstawa prawna: […]

Raport ESPI 28/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik […]

Raport ESPI 27/2020

Data: 31 sierpnia 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze  Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie […]

Raport ESPI 26/2020

Data: 28 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 […]

Raport ESPI 25/2020

Data: 27 sierpnia 2020 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości […]

Raport ESPI 24/2020

Data: 26 sierpnia 2020 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 0,7 mln złotych w liczbie 8,4 tys. sztuk. Nabycie pakietu wierzytelności zostanie […]

Raport ESPI 23/2020

Data: 21 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 22/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% […]

Raport EBI 15/2020

Data: 14 sierpnia 2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO FTI PROFIT raport za II kwartał 2020 Osoby reprezentujące spółkę: […]