Raport ESPI 31/2019

Data: 20 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 30/2019

Data: 13 września 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z […]

Raport ESPI 1/2020

Data: 3 stycznia 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z […]

Raport EBI 19/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2019, umowa zawarta w dniu 17 maja 2019 roku podpisana z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów […]

Raport EBI 18/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 17/2019, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej – pana Michała Bieńkowskiego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki: CV Michał Bieńkowski Osoby reprezentujące […]

Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiany w składzie RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę jednocześnie powołało dwóch nowych członków Rady Nadroczej: p. Anetę Kowalską oraz p. Joannę Ryguła. W […]

Raport EBI 17/2019

Data: 16 grudnia 2019 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2019 r. na podstawie §12 ust.3 statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji pana Michała Bieńkowskiego do wymaganego statutem Spółki minimum liczby pięciu członków. […]

Raport EBI 1/2020

Data: 2 stycznia 2020 r. Tytuł: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem dzisiejszym nastąpiło rozwiązanie umowy ze spółką Minos S.A. o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika […]

Raport EBI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku: Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 12 lutego 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r. Raport kwartalny […]