Raport EBI 4/2020

Data: 12 lutego 2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: FTI PROFIT S.A. raport […]

Raport ESPI 3/2020

Data: 21 lutego 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z […]

Raport EBI 3/2020

Data: 5 lutego 2020 Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa obejmuje świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, monitorowania prawidłowości wypełniania tych […]