Raport ESPI 15/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital Sp. z o.o. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. […]

Raport ESPI 14/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze FTI PROFIT S.A. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. […]

Raport ESPI 13/2020

Data: 30 czerwca 2020 r. Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Tomasza Janduła. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Podstawa […]

Raport EBI 8/2020

Data: 26 czerwca 2020 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: Sprawozdanie finansowe za 2019r […]

Raport EBI 7/2020

Data: 16 czerwca 2020 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku podpisał umowę o pełnienie przez spółką allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie funkcji Autoryzowanego […]