Raport EBI 11/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych (dalej także „ksh”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą […]

Raport EBI 10/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane pod głosowanie propozycje zmian w Statucie. Zakres proponowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: […]

Raport EBI 9/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: §4 […]

Raport ESPI 21/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych _dalej także „ksh”_ i reprezentującego ponad jedną dwudziestą […]

Raport ESPI 20/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Wojciech Ryguły. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: […]

Raport ESPI 19/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana Wojciecha Ryguła – Prezesa Zarządu Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego […]

Raport ESPI 18/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: Inne […]

Raport ESPI 16/2020

Data: 3 lipca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 17/2020

Data: 10 lipca 2020 r. Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]