Raport ESPI 26/2020

Data: 28 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 […]

Raport ESPI 25/2020

Data: 27 sierpnia 2020 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości […]

Raport ESPI 24/2020

Data: 26 sierpnia 2020 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 0,7 mln złotych w liczbie 8,4 tys. sztuk. Nabycie pakietu wierzytelności zostanie […]

Raport ESPI 23/2020

Data: 21 sierpnia 2020 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 22/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% […]

Raport EBI 15/2020

Data: 14 sierpnia 2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO FTI PROFIT raport za II kwartał 2020 Osoby reprezentujące spółkę: […]

Raport EBI 14/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiana nazwy oraz Statutu Spółki Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku przyjęło następujące zmiany w Statucie. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1.Spółka jest prowadzona pod firmą FTI PROFIT Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy […]

Raport EBI 13/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p. Ryszarda Wasilewskiego, jednocześnie powołano członka Rady Nadzorczej: p. Michała Bińkowskiego, którego życiorys został upubliczniony raportem bieżącym nr […]

Raport EBI 12/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd […]