Raport EBI 19/2018

Data: 14 listopada 2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: FTI Profit S.A. raport […]

Raport EBI 18/2018

Data: 5 listopada 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 5 listopada 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. […]

Raport EBI 17/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane […]

Raport EBI 16/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej także „KSH”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego […]

Raport EBI 15/2018

Data: 14 sierpnia 2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2018 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załącznik: Raport_kwartalny FTI PROFIT S.A. […]

Raport EBI 13/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej – pani Agnieszki Bieńkowskiej. Życiorys pana Artura Binkowskiego został udostępniony przez Spółkę raportem EBI nr 10/2018, natomiast pozostałe życiorysy […]

Raport EBI 14/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FTI PROFIT S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby: – pana Łukasza Wasilewskiego i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa […]

Raport EBI 11/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd FTI […]

Raport EBI 12/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej: 1) Tomasza Jandułę, 2) Mateusza Jandułę, 3) Ryszarda Wasilewskiego, 4) Artura Binkowskiego, 5) Agnieszkę Bieńkowską. Kadencja powołanych […]

Raport EBI 10/2018

Data: 13 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 r. na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie w drodze kooptacji do wymaganego statutem składu Rady Nadzorczej minimum 5 członków. Kadencja […]