Raport EBI 9/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]

Raport EBI 8/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: […]

Raport EBI 7/2018

Data: 20 kwietnia 2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za […]

Raport EBI 6/2018

Data: 18 kwietnia 2018 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2018 r Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r, który zgodnie z treścią raportu EBI nr 3/2018 z dnia 10.04.2018 r. miał być opublikowany w dniu 11 maja 2018 roku. […]

Raport EBI 5/2018

Data: 16 kwietnia 2018 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd powziął informację, iż z dniem 13 kwietnia 2018 roku Pan Dariusz Marciniak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze względów zdrowotnych i osobistych. […]

Raport EBI 4/2018

Data: 13 kwietnia 2018 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2017 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego za 2017 rok. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. […]

Raport EBI 3/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku: Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 11 maja 2018 r. Raport kwartalny za II kw. 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r. Raport kwartalny […]

Raport EBI 2/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu […]

Raport EBI 1/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 19 marca 2018 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i […]