Raport ESPI 20/2018

Data: 7 grudnia 2018 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 […]

Raport ESPI 19/2018

Data: 30 listopada 2018 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 […]

Raport ESPI 18/2018

Data: 23 listopada 2018 Tytuł: Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2018 […]

Raport ESPI 17/2018

Data: 23 listopada 2018 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki MINOS S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: […]

Raport ESPI 16/2018

Data: 14 listopada 2018 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 29 października 2018 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości […]

Raport ESPI 15/2018

Data: 12 listopada 2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ FTI PROFIT S.A. w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 listopada 2018 roku i którzy posiadali co najmniej […]

Raport ESPI 14/2018

Data: 05 listopada 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 5 listopada 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. […]

Raport ESPI 13/2018

Data: 29 października 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 13,9 mln złotych w liczbie 320 sztuk. Nabycie pakietu wierzytelności zostanie […]

Raport ESPI 12/2018

Data: 11 października 2018 Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 8 października 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki oraz karty płatnicze) o łącznej wartości […]

Raport ESPI 11/2018

Data: 9 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane […]