Raport ESPI 11/2019

Data: 15 marca 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 10/2019

Data: 08 marca 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 09/2019

Data: 05 marca 2019 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o […]

Raport ESPI 08/2019

Data: 01 marca 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 07/2019

Data: 27 lutego 2019 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego […]

Raport ESPI 06/2019

Data: 26 lutego 2019 Tytuł: Informacja o zakupie akcji przez podmiot blisko związny z Autoryzowanym Doradcą Emitenta. Zarząd Spółki FTI Profit S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. W […]

Raport ESPI 05/2019

Data: 26 lutego 2019 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od p. Tomasza Janduły. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. […]

Raport ESPI 04/2019

Data: 26 lutego 2019 Tytuł: Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki FTI Profit S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. W załączeniu Spółka przekazuje […]

Raport ESPI 03/2019

Data: 22 lutego 2019 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Raport ESPI 02/2019

Data: 22 lutego 2019 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności, wynikających z należności pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,2 mln złotych wobec 134 dłużników. Nabycie pakietu wierzytelności […]