FTI Profit S.A.

Spółka w perspektywie kilku najbliższych lat spodziewa się dalszego wzrostu wartości wystawianych pakietów wierzytelności przez instytucje finansowe, firmy przewozowe, telekomunikacyjne lub inne. Mając na uwadze dobre perspektywy i utrzymujące się pozytywne trendy sektora, Spółka zamierza wykorzystać sprzyjające warunki i generować co raz lepsze wyniki finansowe. Kolejnym i naturalnym etapem rozwoju będzie w przyszłości wypłata dywidendy dla akcjonariuszy. Decyzja o wypłacie i wysokości dywidendy pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia.