Raport ESPI 01/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 02/2019 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 03/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 04/2019 – Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

Raport ESPI 05/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport ESPI 06/2019 – Informacja o zakupie akcji przez podmiot blisko związny z Autoryzowanym Doradcą Emitenta.

Raport ESPI 07/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport ESPI 08/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 09/2019 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 10/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 11/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 12/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 13/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 14/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 15/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 16/2019 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 17/2019 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 18/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

Raport ESPI 19/2019 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019r.

Raport ESPI 20/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 21/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 22/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 23/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Raport ESPI 24/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 25/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 26/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 27/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 28/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 29/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 30/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 31/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych