Raport ESPI 01/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 02/2019 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

 

Raport ESPI 03/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 04/2019 – Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

 

Raport ESPI 05/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

 

Raport ESPI 06/2019 – Informacja o zakupie akcji przez podmiot blisko związny z Autoryzowanym Doradcą Emitenta.

 

Raport ESPI 07/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

 

Raport ESPI 08/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 09/2019 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności.
 

Raport ESPI 10/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 11/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 12/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 13/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 14/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 15/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Raport ESPI 16/2019 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

 

Raport ESPI 17/2019 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności.