Raport ESPI 1/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 2/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 3/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 4/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 5/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 6/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 7/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 8/2020 – Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Raport ESPI 9/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 10/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 11/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 12/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 13/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport ESPI 14/2020 – Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport ESPI 15/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport ESPI 16/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 17/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 19/2020 – Transakcja zrelizowana przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze

Raport ESPI 20/2020 – Zawiadomienie w trybie art 69. Ustawy o ofercie

Raport ESPI 21/2020 – Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza

Raport ESPI 22/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Raport ESPI 23/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 24/2020 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności

Raport ESPI 25/2020 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności

Raport ESPI 26/2020 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Raport ESPI 27/2020 – Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Raport ESPI 28/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport ESPI 29/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport ESPI 30/2020 – Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze