Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Tomasz Janduła 2.500.001 16,67
Dariusz Marciniak 2.499.999 16,67
Bogdan Dzimira wraz z żoną Anetą Kowalską 2.083.332 13,89
Wojciech Ryguła 1.666.666 11,11
Ryszard Wasilewski 1.666.666 11,11
Grzegorz Górski wraz z rodzicami 1.666.666 11,11
Pozostali 2.916.670 19,44
RAZEM 15 000 000 100

Liczba akcji w wolnym obrocie

seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D): 1.5 mln sztuk

Więcej o FTI Profit S.A.