Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak 2 499 999 16,67
Bogdan Dzimira wraz z małżonką i spółką FTI Capital sp. z o.o. 2 433 407 16,22
Grzegorz Górski wraz z rodzicami 1 666 666 11,11
Ryszard Wasilewski 1 453 454 9,69
Wojciech Ryguła 1 000 333 6,67
Pozostali 5 275 796 35,17
FTI Profit S.A. (akcje własne) 670 345 4,47
RAZEM 15 000 000 100

Stan na dzień 1 września 2020 roku.

 

Liczba akcji w wolnym obrocie

seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D): 1.5 mln sztuk

Więcej o FTI Profit S.A.