Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Bogdan Dzimira wraz z małżonką oraz spółką FTI Capital sp. z o.o. 2.624.168 17,49
Dariusz Marciniak 2.499.999 16,67
Ryszard Wasilewski 1.666.666 11,11
Grzegorz Górski wraz z rodzicami 1.666.666 11,11
Wojciech Ryguła 1.649.333 11,00
Tomasz Janduła 833.333 5,56
Pozostali 3.432.871 22,89
FTI Profit S.A. (akcje własne) 626.964 4.18
RAZEM 15.000.000 100

Stan na dzień 15 maja 2020 roku.

Liczba akcji w wolnym obrocie

seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D): 1.5 mln sztuk

Więcej o FTI Profit S.A.