Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Bogdan Dzimira wraz z małżonką i spółką FTI Capital sp. z o.o. 3 436 853 22,91
Dariusz Marciniak 2 499 999 16,67
Ryszard Wasilewski 1 666 666 11,11
Grzegorz Górski wraz z rodzicami 1 666 666 11,11
Wojciech Ryguła 1 000 333 6,67
Pozostali 4 068 134 27,12
FTI Profit S.A. (akcje własne) 661 349 4,41
RAZEM 15 000 000 100

Stan na dzień 14 lipca 2020 roku.

 

Liczba akcji w wolnym obrocie

seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D): 1.5 mln sztuk

Więcej o FTI Profit S.A.