Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Dariusz Marciniak  2.499.999 16,667
Bogdan Dzimira (wraz z żoną Anetą Kowalską)  2.083.332 13,889
Ryszard Wasilewski  1.666.666 11,111
Grzegorz Górski wraz z rodzicami  1.666.666 11,111
Wojciech Ryguła  1.649.333 10,996
FTI Capital sp. z o.o.     979.348   6,529
Tomasz Janduła     833.333   5,556
FTI Profit S.A. (akcje własne)     228.977   1,527
Pozostali   3.392.346 22,616
RAZEM 15.000.000 100

Liczba akcji w wolnym obrocie

seria A,B,C: 10 mln sztuk

Liczba akcji poniżej 5% (we wszystkich seriach A,B,C,D): 1.5 mln sztuk

Więcej o FTI Profit S.A.