Raport ESPI 01/2018 – Przyznanie dostępu do systemu ESPI.

Raport ESPI 02/2018 – Umowa nabycia portfela wierzytelności.

Raport ESPI 03/2018 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji FTI Profit S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 04/2018 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 05/2018 – Umowa nabycia pakietu wierzytelności FTI PROFIT S.A.

Raport ESPI 06/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Raport ESPI 07/2018 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

Raport ESPI 08/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Raport ESPI 09/2018 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 10/2018 – Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ.

Raport ESPI 11/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Raport ESPI 12/2018 – Umowa nabycia pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 13/2018 – Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 14/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku.

Raport ESPI 15/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ FTI PROFIT S.A. w dniu 5 listopada 2018 roku.

Raport ESPI 16/2018 – Umowa na zakup pakietu wierzytelności.

Raport ESPI 17/2018 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport ESPI 18/2018 – Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Raport ESPI 19/2018 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Raport ESPI 20/2018 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.