Rada Nadzorcza FTI Profit S.A.

Aneta Kowalska – członek Rady Nadzorczej;

Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej;

Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej;

Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej;

Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej.

 

Skład Zarządu FTI Profit S.A.

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu

 Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu