Rada Nadzorcza FTI Profit S.A.

  • Aneta Kowalska – członek Rady Nadzorczej (małżonka Bogdana Dzimiry, Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza)
  • Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej;
  • Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej;
  • Joanna Ryguła – członek Rady Nadzorczej (małżonka Wojciecha Ryguły, Prezesa Zarządu i akcjonariusza)
  • Michał Bieńkowski – członek Rady Nadzorczej.

 

Skład Zarządu FTI Profit S.A.

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu

 Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu