Rada Nadzorcza FTI Profit S.A.

Tomasz Janduła – przewodniczący Rady Nadzorczej;

Agnieszka Bieńkowska – członek Rady Nadzorczej;

Artur Binkowski – członek Rady Nadzorczej;

Mateusz Janduła – członek Rady Nadzorczej;

Ryszard Wasilewski – członek Rady Nadzorczej.

 

Skład Zarządu FTI Profit S.A.

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu