Kalendarium FTI Profit S.A.

Raport kwartalny za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r.
Raport kwartalny za I kw. 2019 roku: 14 maja 2019 r.
Raport kwartalny za II kw. 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.
Raport kwartalny za III kw. 2019 roku: 14 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 rok: 30 maja 2019 r.