Kalendarium FTI Profit S.A.

Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 12 lutego 2020 r.
Raport kwartalny za I kw. 2020 roku: 15 maja 2020 r.
Raport kwartalny za II kw. 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.
Raport kwartalny za III kw. 2020 roku: 13 listopada 2020 r.

Raport roczny za 2019 rok: 26 czerwca 2020 r.