Raport EBI 01/2018 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

Raport EBI 02/2018 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport EBI 03/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Raport EBI 05/2018 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna.

Raport EBI 06/2018 – Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2018 r.

Raport EBI 08/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Raport EBI 09/2018 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

Raport EBI 10/2018 – Powołanie członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna.

Raport EBI 11/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Raport EBI 12/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport EBI 13/2018 – Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit S.A.

Raport EBI 14/2018 – Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

Raport EBI 16/2018 – Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna.

Raport EBI 17/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Raport EBI 18/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku.

Raport EBI 20/2018 – Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas NWZ w dniu 5 listopada 2018 r.

Raport EBI 21/2018 – Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Raport EBI 22/2018 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.