Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia FTI Profit S.A. na dzień 11 sierpnia 2020 wraz z projektami uchwał.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na dzień 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

 

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.