Raport EBI 8/2018, 1 czerwca 2018

Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raport EBI 9/2018, 7 czerwca 2018

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 

Raport EBI 16/2018, 9 października 2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na dzień 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raport EBI 07/2019, 31 maja 2019

Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.