2017 2016 2015
Rentowność operacyjna 23% 35% 47%
Rentowność netto 18% 19% 35%
Rentowność kapitału własnego 24% 4% 3%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 1% 22% 16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3% 247% 113%