I – III kw. 2019 2018 2017 2016 2015
Rentowność operacyjna 16,7% 22,4% 22,6% 34,7% 47,1%
Rentowność netto 14,8% 16,2% 17,7% 18,7% 35,3%
Rentowność kapitału własnego 7,9% 8,9% 24,1% 3,9% 3,5%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,4% 0,4% 0,7% 22,3% 16,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,8% 3,6% 3,3% 247,1% 113,3%